به انجمن سبک زندگی ایرانی اسلامی خوش آمدید

مشاهده RSS Feed

nazi75

اطلاعاتی در مورد فنس الکتریکی

به این مطلب امتیاز بدهید
اين کابل ها به وسيله قطعات نارسانای پلاستيکی به تيرچه هايی فلزی نصب می شوند. اين قطعات واضح تر از سيم ها هستند، اما بيشتر اوقات برای حصاربندی موقتی استفاده می شوند.
حصار الکتريکی برای آن طراحی شده تا هنگامی که توسط انسان يا حيوانی لمس شد، يک مدارالکتريکی ايجاد کند. قسمت منبع انرژی، نيرو را به يک پالس با ولتاژ بالا تبديل می کند. يکی از اتصالات منبع انرژی تقريباً در هر ثانيه پالسی الکتريکی را از طريق سيم لخت عبور می دهد و اتصال ديگر به وسيله تيرچه فلزی به زمين متصل می شود. هر بار که پالس الکتريکی آزاد می شود، اگر فرد يا حيوانی منبع فنس يا زمين اطراف آن را لمس کند، مدار الکتريکی کامل شده و پالس را انتقال می دهد و شوک الکتريکی ناخوشايندی را ايجاد می کند. اثرات اين شوک به عواملی همچون ولتاژ، مقدار انرژی هر پالس ، ميزان تماس با فنس و زمين اطراف آن و مسير جريان به بدن بستگی دارد و ميزان آن می تواند در حالت هايی خيلی ناچيز تا ناخوشايند ، دردناک و در برخی موارد هم مرگ آور باشد.
اوليه از يک ترانسفورماتور و يک سوئيچ مکانيکی برای انتقال پالس های الکتريکی (AC ) شارژرهای فنس جريان متناوب استفاده می کردند. اين پالس ها بسيار گسترده بودند، ولتاژ غير قابل پيش بينی بود و حجم بار ولتاژ از 10 هزار ولت فراتر نم یرفت و هربار که از فنس عبوری انجام می شد تا حد زيادی افت ولتاژ صورت می گرفت. مکانيزم سوئيچ جای ايراد داشت.
در سيستم هايی که بعدها ارائه شد، از يک مدار نيمه رسانا به جای سوئيچ استفاده گرديد و طول عمر سيستم افزايش يافت، اما همچنان مقدار پالس و کنترل ولتاژ تغييری نکرد.
زمانی هم "شارژرهای فنس سوزاننده علف هرز" مرسوم بود که ميزان پالس خروجی طولانی تری را ايجاد می کرد و باعث از بين رفتن علف های هرزی می شد که با فنس تماس پيدا می کردند. اين امر هنگامی که هوای محيط خشک بود باعث آتش سوزی های زيادی می گرديد. با وجودی که اين فروش فنس همچنان وجود دارند ، اما از تعدادشان تا حد زيادی کاسته شده است.
شارژرهای فنس مدرن و امروزی با مقاومت پايين، طراحی متفاوتی دارند. يک ذخيره کننده برق به محض تماس انسان يا حيوان توسط يک مدار نيمه رسانا شارژ شده، سپس اين جريان بوسيله يک تريستور يا يک جزء نيمه هادی شبيه به آن آزاد می شود.
پهنای پالس محدود تر بود، يعنی حدود 10 ميکروثانيه. اين طراحی با باتری و يا با نيروی برق کار می کند. با توجه به محل حصارکشی شده و نسبت دوربودن به محل اصلی، منبع انرژی فنس ها می تواند به وسيله مدار الکتريکی دائمی و همچنين با باتری های خشک يا اسيدی و يا با باتری هايی که به وسيله پنل های خورشيدی شارژ می شوند، تأمين شود. مقدار
مصرف انرژی فنس ها در شرايط خوب بسيار کم است و به همين دليل يک باتری اسيدی که فنس هايی در فاصله چند صدمتری را شارژ می کنند، با تنها يک بار شارژ می توانند هفته ها کار کنند. برای دوره های زمانی کوتاه می توان از باتری های خشک استفاده کرد. برخی از منابع انرژی می توانند از چند منبع شارژ شوند.
پيشرفت های اخير سبب شده تا به جای جلوگيری از ورود با شوک الکتريکی از اين حصارها برای شناسايی کنترل و نظارت استفاده شود. از اين روش می توان به جای ديگر سيستم های کنترل فنس ها استفاده کرد.
فنس های الکتريکی زيرخاکی ( که به فنس های نامرئی يا فنس های الکترونيکی هم معروف هستند) گاهی اوقات برای کنترل دام يا سگ ها به کار می روند. سيم های زير خاک سيگنال ضعيفی را صادر می کنند که توسط قلاده ای که دور گردن حيوان بسته شده شناسايی می شود. اين قلاده هنگامی که نزديک سيم ها باشد صدايی از خود صادر می کند که اگر توسط حيوان ناديده گرفته شود، آنگاه شوک ملايمی به حيوان داده می شود. انسان ها و ديگر حيوانات از اين سيم های زير خاک چيزی حس برای تعيين مقدار مسافت تا يک GPS نمی کنند. در برخی سيستم های مشابه ديگر، اين قلاده بدون نصب فيزيکی از سيگنال های فنس مجازی از پيش تعيين شده استفاده می کند.
اثرات ناخواسته و تداخلی فنس های الکتريکی که بد طراحی يا نگهداری شده اند، می توانند موج هايی تداخلی و الکترومغناطيسی بفرستند که اين امر باعث اختلال در سيستم های تلفن و راديو تلويزيونی اطراف گرديده و برای برخی از کاربران که از اينترنت دايل آپ استفاده می کنند، مشکل ساز می شود.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات