دره راگه یکی از جاذبه هایی است که در حوالی رفسنجان به دست طبیعت شکل گرفته است. این دره که حدود ۷۰ متر ارتفاع دارد حدود ۲۰ کیلومتر امتداد پیدا می کند که عرض آن ۱۸۰ متر است. رودخانه ای دائمی به نام...