شب یلداست طولانی ترین شب سال
ما ایرانی ها دور هم جمع شده و این شب را جشن میگیریم
اما مهمانی بدون آجیل و شیرینی و میوه که معنای خاصی ندارد
در این شب توصیه های تغذیه ای برای شما داریم لطفا همراه ما...