غذاهای مناسب فصل تابستان


بهتر است در فصل تابستان غذاهای سنگین و غلیظ زمستانه کنار گذاشته شوند وخوراک‌های معتدل‌ و سبک تابستانه به میان سفره‌ها آید. آش‌های ساده، رقیق و کم گوشت که با آب انار،غوره...