سلام به نظرم اینها که اشاره شده گرچه ساده و در روزمره بارها شنیده ایم ولی با تصمیم و انجام ان در سلامتی خود موفق خواهیم بود. من درخواست می کنم تا همه برای داشتن یک رژیم غذایی مناسب به هم کمک کنیم ....